CÁC KHÓA HỌC CỦA BẠN

Chào mừng bạn đến với các khóa học của hệ thống đào tạo trực tuyến Smartrain.vn. Sau đây là danh sách các khóa học thuộc danh mục của bạn, bạn có thể học ngay bây giờ bằng cách chọn “Bắt đầu học” hoặc lựa chọn “Học tiếp” nếu bạn đang học tập với khóa học này. Bạn cũng có thể lựa chọn các khóa học khác theo yêu cầu. Chúc bạn thành công với khóa học của mình!

Bí quyết nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên 

Mã số: BQHS01

Giảng viên : ThS. Ngô Bích Hà

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn




Kỹ năng giao việc và ủy quyền hiệu quả trong kinh doanh

Mã số: KNGU01

Giảng viên : TS. Nguyễn Khắc Hùng

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn




Xây dựng đội nhóm bán hàng vô địch - Theo phương pháp NPL

Mã số: PTDN01

Giảng viên: ThS. Vũ Ngọc Hoa

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn




Quản trị nhân sự theo KPI

Mã số: QTNS01

Giảng viên: TS. Lê Cẩm Hà

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn


Quản trị nhân sự theo BSC và KPI

Mã số: QTNS02

Giảng viên: TS. Nguyễn Khắc Hùng

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Quản trị nhân sự cao cấp

Mã số: QTNS03

Giảng viên : Chuyên gia Trần Văn Nghĩa

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Nghệ thuật đàm phán và thương lượng

Mã số: NTDL01

Giảng viên : ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Kỹ năng quản lý sự thay đổi dành cho nhà lãnh đạo

Mã số: KNTD01

Giảng viên : Chuyên gia Hoàng Văn Hoàn

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Kiến thức Luật cho điều hành doanh nghiệp

Mã số: LUAT01

Giảng viên : TS. Phùng Thị Cẩm Châu

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Kỹ năng tuyển dụng và giữ chân nhân viên

Mã số: TDNV01

Giảng viên : ThS. Trần Thị Minh Hải

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Kỹ năng lãnh đạo dành cho chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị và ban giám đốc

Mã số: KNLD01

Giảng viên : TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại

Mã số: KNST01

Giảng viên : ThS. Luật sư Nguyễn Hồng Thái

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Pháp luật dành cho Chủ doanh nghiệp

Mã số: LUAT02

Giảng viên : ThS. Luật sư Nguyễn Hồng Thái

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Kinh tế vĩ mô dành cho cấp quản lý

Mã số: KTVM01

Giảng viên : TS. Phan Thế Công

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Kỹ năng huy động vốn chủ sở hữu và vay ngân hàng

Mã số: KNNH01

Giảng viên : TS. Đặng Hương Giang

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Kỹ năng tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phâhnf

Mã số: KNCD01

Giảng viên : ThS. Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn


Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hiện đại

Mã số: BHHD01

Giảng viên : Chuyên gia Trần Văn Nghĩa

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Phương pháp Quản trị hiện đại Kaizen và 5S dành cho nhà quản lý

Mã số: QTHD01

Giảng viên: ThS. Phan Bá Thịnh

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn





Bí quyết nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên 

Mã số: HDHL01

Giảng viên : ThS. Nguyen Van A

Lĩnh vực: tai chinh - ke toan

vào lớp học smartrain.vn


Kiểm soát nội bộ

Mã số: KSNB04

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn