Danh mục KHÓA HỌC UNI

Khoa hoc quản lý

Mã số: KHQL01

Giảng viên: ThS. Nguyễn Kim Thanh

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vn


Quản trị chiến lược

Mã số: QTCL01

Giảng viên: TS. Hà Sơn Tùng

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vn


Ke toan doaanh nghiep

Mã số: KTDN01

Giảng viên: ThS. Ngô Hải Châu

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vnKinh tế vĩ mô

Mã số: KTVM03

Giảng viên: ThS. Hoàng Thanh Tuyền

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vnKTVM02

Mã số: KTVM02

Giảng viên: ThS. Hoàng Thanh Tuyền

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vn


Kiểm toán cơ bản

Mã số: KTCB01

Giảng viên: TS. Nguyễn Phú Giang

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vn


Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Mã số: CMKT01

Giảng viên: TS. Vũ Thị Kim Anh

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vnMã số: TCDN01

Giảng viên: ThS. Đặng Hương Giang

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vn


Quản trị nhân sự theo KPI

Mã số: LTRC01

Giảng viên: ThS. Phan Thanh Toàn

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vnhệ điều hành 

Mã số: HDH001

Giảng viên : ThS. Phan Thanh Toàn

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vn


Kiem toan noi bo 

Mã số: KTNB01

Giảng viên : ThS. Nguyễn Hoàng Phương Thanh

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vnBí quyết nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên 

Mã số: QTDA01

Giảng viên : ThS. Nguyễn Ngọc Dương

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vn

hệ điều hành 

Mã số: QTSX01

Giảng viên : ThS. Triệu Đình Phương

Lĩnh vực: Khóa học khác

vào lớp học smartrain.vn