Danh mục Quản trị Doanh nghiệp

Bí quyết nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên 

Mã số: BQHS01

Giảng viên : ThS. Ngô Bích Hà

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn
Kỹ năng giao việc và ủy quyền hiệu quả trong kinh doanh

Mã số: KNGU01

Giảng viên : TS. Nguyễn Khắc Hùng

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn
Xây dựng đội nhóm bán hàng vô địch - Theo phương pháp NPL

Mã số: PTDN01

Giảng viên: ThS. Vũ Ngọc Hoa

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn
Quản trị nhân sự theo KPI

Mã số: QTNS01

Giảng viên: TS. Lê Cẩm Hà

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn


Quản trị nhân sự theo BSC và KPI

Mã số: QTNS02

Giảng viên: TS. Nguyễn Khắc Hùng

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Quản trị nhân sự cao cấp

Mã số: QTNS03

Giảng viên : Chuyên gia Trần Văn Nghĩa

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Nghệ thuật đàm phán và thương lượng

Mã số: NTDL01

Giảng viên : ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng quản lý sự thay đổi dành cho nhà lãnh đạo

Mã số: KNTD01

Giảng viên : Chuyên gia Hoàng Văn Hoàn

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Kiến thức Luật cho điều hành doanh nghiệp

Mã số: LUAT01

Giảng viên : TS. Phùng Thị Cẩm Châu

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng tuyển dụng và giữ chân nhân viên

Mã số: TDNV01

Giảng viên : ThS. Trần Thị Minh Hải

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng lãnh đạo dành cho chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị và ban giám đốc

Mã số: KNLD01

Giảng viên : TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại

Mã số: KNST01

Giảng viên : ThS. Luật sư Nguyễn Hồng Thái

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Pháp luật dành cho Chủ doanh nghiệp

Mã số: LUAT02

Giảng viên : ThS. Luật sư Nguyễn Hồng Thái

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Kinh tế vĩ mô dành cho cấp quản lý

Mã số: KTVM01

Giảng viên : TS. Phan Thế Công

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng huy động vốn chủ sở hữu và vay ngân hàng

Mã số: KNNH01

Giảng viên : TS. Đặng Hương Giang

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phâhnf

Mã số: KNCD01

Giảng viên : ThS. Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn


Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hiện đại

Mã số: BHHD01

Giảng viên : Chuyên gia Trần Văn Nghĩa

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn

Phương pháp Quản trị hiện đại Kaizen và 5S dành cho nhà quản lý

Mã số: QTHD01

Giảng viên: ThS. Phan Bá Thịnh

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn