CÁC KHÓA HỌC CỦA BẠN

Chào mừng bạn đến với các khóa học của hệ thống đào tạo trực tuyến Smartrain.vn. Sau đây là danh sách các khóa học thuộc danh mục của bạn, bạn có thể học ngay bây giờ bằng cách chọn “Bắt đầu học” hoặc lựa chọn “Học tiếp” nếu bạn đang học tập với khóa học này. Bạn cũng có thể lựa chọn các khóa học khác theo yêu cầu. Chúc bạn thành công với khóa học của mình!
Mã số: AFC01


Khóa học dành riêng 

cho nhân viên của AFC Global Education

                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Mã số: KNVD01

Giảng viên: TS. Nguyễn Khắc Hùng

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Mã số: KNTG01

Giảng viên: Chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Mã số: KNGT01

Giảng viên: ThS. Ngô Minh Cách

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Mã số: CSKH01

Giảng viên: ThS. Trần Thị Minh Hải

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn


Sức mạnh giọng nói - Bí mật thành công tại công sở

Mã số: SMGN01

Giảng viên: ThS. Trần Thị Minh Hải

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn
Bí quyết nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên 

Mã số: HDHL01

Giảng viên : ThS. Nguyen Van A

Lĩnh vực: tai chinh - ke toan

vào lớp học smartrain.vn


Kiểm soát nội bộ

Mã số: KSNB04

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn


Kỹ năng tài chính khởi nghiệp dành cho dự án doanh nghiệp thương mại 

Mã số: TCKN02

Giảng viên : PGS.TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn


Kỹ năng tài chính khởi nghiệp dành chi dự án doanh nghiệp sản xuất 

Mã số: TCKN03

Giảng viên : PGS.TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - kế toán

vào lớp học smartrain.vnKỹ năng Tài chính cho nguoi khởi nghiệp

Mã số: TCKN01

Giảng viên : PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn


Quản trị tài chính dự án

Mã số: PTDA01

Giảng viên : PSG. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vnPhân tích Tài chính dành cho chủ Doanh nghiệp

Mã số: PTTC01

Giảng viên : PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Phân tích Tài chính doanh nghiệp dành cho Kế toán trưởng

Mã số: PTTC02

Giảng viên: Chuyên gia Nguyễn Thị Thủy - ACCA

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Quản trị dòng tiền

Mã số: QTDT01

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Lập kế hoạch Tài chính

Mã số: KHTC01

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vnKế toán Thuế

Mã số: THUE01

Giảng viên: ThS. Thiều Kim Cường

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vnKiểm soát nội bộ hoạt động bán hàng và quản lý công nợ

Mã số: KSNB01

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Kiểm soát nội bộ hoạt động sản xuất

Mã số: KSNB03

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn